ระเบียงเรือ บีช รีสอร์ทระเบียงเรือ บีช รีสอร์ทระเบียงเรือ บีช รีสอร์ท

ระเบียงเรือระเบียงเรือ
ประเภทห้องพัก

บ้านเรือ

บาหลี

โรงแรม

เรือลำใหญ่

ห้องเคียงสุข / ห้องชมวิว

ห้องเคียงทราย / ห้องคาราโอเกะ

ห้องสัมมนา
ระเบียงเรือ

บ้านเรือ / บาหลี / โรงแรม
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์ ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์ - อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่ 1 คืน
Package 2 คืน ( ปีใหม่ )
สงกรานต์ 1 คืน
Package 2 คืน ( สงกรานต์ )
2,800
3,300
5,000
6,000
5,500
3,500
7,000
4,500
9,000
4,000
8,000
1,900
2,500
3,400
4,500
3,900
3,500
4,500
4,500
7,500
3,500
4,500
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน

เรือลำใหญ่
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์ ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์ - อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่ 1 คืน
Package 2 คืน ( ปีใหม่ )
สงกรานต์ 1 คืน
Package 2 คืน ( สงกรานต์ )
8,500
10,000
15,000
18,000
16,000
10,000
18,000
12,000
24,000
10,000
20,000
5,500
6,500
9,000
11,000
10,000
8,000
13,000
9,000
15,000
8,000
13,000
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 6 ท่าน

เคียงสุข / ชมวิว
รายละเอียด ราคาปกติ ราคาพิเศษ หมายเหตุ
Weekdays [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ]
Weekends [ ศุกร์ - เสาร์ ]
Package พักวันธรรมดา [ อาทิตย์ - พฤหัสบดี ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ ศุกร์ - เสาร์ ] 2 คืน 3 วัน
Package พักวันหยุด [ เสาร์ - อาทิตย์ ] 2 คืน 3 วัน
Long Weekends / 1 คืน
Package 2 คืน ( Long Weekends )
ปีใหม่
Package 2 คืน
สงกรานต์
Package 2 คืน
5,000
5,500
7,500
9,500
8,500
5,500
11,000
6,000
11,000
6,000
11,000
3,700
4,500
6,500
8,000
7,000
5,000
8,000
5,500
8,500
5,000
8,000
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
*** ราคาพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และชำระผ่านเว๊ปไซด์เท่านั้น ***

© Copyright 2007 Rabiangrtalay Co., Ltd. All Right Reserved.
บ้านเรือ 106 บ้านเรือ 105 บ้านเรือ 104 บ้านเรือ 103 บ้านเรือ 102 บ้านเรือ 101 บ้านเรือ 107 บ้านเรือ 108 เรือลำใหญ่ เคียงสุข / ชมวิว เคียงทราย / คาราโอเกะ บาหลี 205 บาหลี 206 บาหลี 207 บาหลี 208 บาหลี 203 บาหลี 209 บาหลี 201 บาหลี 211 บาหลี 202 บาหลี 204 บาหลี 210 บาหลี 212 โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม โรงแรม ห้องสัมนาเขาวัง Eng Thai