ระเบียงเรือ บีช รีสอร์ทระเบียงเรือ บีช รีสอร์ทระเบียงเรือ บีช รีสอร์ท

แผนที่ & สถานที่ตั้งของระเบียงเรือ บีช รีสอร์ท
ระเบียงเรือ บีช รีสอร์ท
80/1-5 หมู่ 1 ถนนอนามัย หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรชุรี 76100 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (+66) 032-441-367
โทรสาร : (+66) 032-770-507
สำรองห้องพัก :
โทรศัพท์ : (+66) 02-618-7768-9 , (+66) 02-618-6964-9 ต่อ 104
โทรสาร : (+66) 02-618-6136
แผนที่ & สถานที่ตั้งของระเบียงเรือ

© Copyright 2007 Rabiangrtalay Co., Ltd. All Right Reserved.
Eng Thai